ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ | 2021

Ειδικό έργο αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών σε μια παλιά κραταιά βιομηχανία σηματωρό του κλάδου της. Οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια της εκπομπής ρύπων.