ΤΖΙΑ | 2021

Στο Βουρκάρι στον περιώνυμο κόλπο της Τζιας και στη μια από τις τρεις πλαγιές της αναπτύξαμε συγκρότημα μονοκατοικίας με εντυπωσιακές οπτικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες.