ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17 – ΚΗΦΙΣΙΑ | 2021

Σχεδιάζουμε χρησιμοποιώντας όλα τα ολοκληρωμένα εργαλεία για την λειτουργική προσέγγιση του ακινήτου σε συνδυασμό με την αισθητική αρτιότητα και τα οικονομικά δεδομένα. Η ανάπτυξη του εν λόγω ακινήτου από την εταιρεία μας εντάσσεται στα πλαίσια των συνεργασιών που αναπτύσσουμε με επενδυτικά κεφάλαια.